Kentsel Dönüşüm Dünyası

İnşaat ve Teslim Aşaması
Sözleşme imzalanmış ve Bina/site boşaltılarak inşaat süreci başlatılmıştır.İnşaatın belirlenen kalite ve hızda ilerleyebilmesi için yapı denetim sistemi ile birlikte yönetim tarafından da düzenli kontroller yapılmalıdır.
 
İnşaatın tamamlanmasının ardından kat irtifak tapuları ilgili kişilere sözleşmede yazan şartlar dahilinde teslim edilir. Yönetim iskan alınıncaya kadar takip ve kontrollere devam etmelidir.