Kentsel Dönüşüm Dünyası

Hakkımızda

1

Ülkemizin gerek iklimsel yapısı, gerek coğrafi konumu ve gerekse büyük depremler yaratma potansiyeline sahip olan aktif fay zonları nedeniyle; sel, heyelan, çığ ve deprem riskleri ile sürekli karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Depremler nedeniyle oluşan can kaybı sıralamasında ülkemiz maalesef dünya sıralamasında oldukça üst sıralarda yer almaktadır. Can kaybının yanı sıra oluşan ekonomik kayıplarda göz ardı edilemeyecek büyüklüklere ulaşmış durumdadır.

2

Ekonomik kayıplara ve can kayıplarına neden olan bu afetlerin temel sebepleri ise başta çarpık ve kontrolsüz kentleşme, yetersiz altyapı ve hukuki düzenlemeler ile vatandaşlarımızın bilgi eksikliği en önemli etkenler olarak sayılabilir.

3

Yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığımız temel nedenlerin düzeltilmesi ve çağdaş normlara uygun, modern, çevreci, güvenli yaşam alanları oluşturabilmek amacıyla 2012 yılı mayıs ayında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü adıyla bir yasa çıkartılmıştır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü yasası halkımızca Kentsel Dönüşüm yasası olarak da bilinmektedir.

Kentsel
Dönüşüm

4

2012 yılının mayıs ayında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesine karşın 2013 yılı başından itibaren aktif olarak uygulanmaya başlayan yasa ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın liderliğinde ülke genelinde gönüllülük esasına dayalı münferit dönüşüm uygulamalarına başlanmış oldu.

5

Ancak geçen süre içerisinde yasa uygulamalarının vatandaşlarımıza ve inşaat firmalarına sağladığı imkanlar, uygulama modelleri, süreçlerin nasıl ilerletileceği ayrıca hem inşaat firmalarının hem de binalarını kendi imkanları ile dönüşüm kapsamına sokmak isteyen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceklerini tam olarak bilemediklerini de tespit ettik.

6

Ortaya çıkan bu ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Kentsel Dönüşüm süreçleri içerisinde yer alan tüm paydaşlara ulaşılabilecek bir portal oluşturmaya karar verdik.

 

  • Kentsel Dönüşüm süreçleri ile ilgili ( gerek ferdi gerekse inşaat firması olarak )her türlü sorunuzu sorabilir,
  • Kentsel Dönüşüm esnasında karşılaşabileceğiniz tüm hukuki sorunlar hakkında bilgi alabilir,
  • Kentsel Dönüşüm sürecine başlayabilmek için zorunlu olan Deprem Risk Raporu konusunda yetkisi bulunan firmalardan karşılaştırmalı teklif alabilir,
  • Kentsel Dönüşüme karar vermiş bir bina yönetimi olarak; inşaatı yapacak güvenilir, tecrübeli firmalardan karşılaştırmalı teklifler alabilir ya da almış olduğunuz teklif hakkında görüş alabilir,
  • Kentsel Dönüşüm kredi taksitlerinizi hesaplayabilir ve bankaların Kentsel Dönüşüm kredileri hakkında karşılaştırma yapabilirsiniz.

Amacımız

Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Portalı olarak, Kentsel Dönüşüm içerisinde yer almak isteyen tüm paydaşlara hızlı, doğru ve etkin bilgilendirme yapabilmek. Güncel değişiklikler ve gelişmelerden haberdar etmek, en avantajlı ve güvenilir çözüm kaynaklarına hızlı ve kolay ulaşım sağlamak.