Kentsel Dönüşüm Dünyası

Yüklenici Belirlenir
İnşaat firmalarınca yapılan teknik çalışmaların ardından bina/site temsilcileri tarafından en az 2 – 3 farklı frmadan kentsel dönüşüm konusunda teklif alınması Kentsel Dönüşüm Dünyasınca önerilmektedir.
 
Alınan tekliflerin mümkünse bir danışman nezaretinde karşılaştırılması her teklifin kendi içerisinde iyi ve kötü yönlerinin tespit edilmesi zorlu bir çalışma gerektirir.Tekliflerin içerisinde yer alan iyi yönlerin ortaya çıkartılması ile birlikte firmalarla müzakere süreci başlatılmalıdır.
 
Müzakere süreçlerinin çok fazla uzatılmaması hedeften sapmaları engellemek açısından büyük önem taşımaktadır. Ortaya çıkartılan inşaat yapım şartları ve teknik şartnamede uzlaşılarak.İnşaat aşamasına geçilmelidir.