Kentsel Dönüşüm Dünyası

Uygulama Yöntemi Belirlenir
Kentsel Dönüşüm işlemlerinde en kritik adım uygulama yönteminin belirlenmesidir.
 
Dönüşüm kararı alan tüm bina/site yönetimlerinin asıl hedefi en az maliyet ile binalarının yenilenmesidir. Ancak bu her zaman mümkün olamamaktadır. Belediyelerin uygulamakta oldukları imar mevzuatları gereği mevcut yapının tüm imar iznini kullandığı yada iznin büyük kısmının kullanıldığı durumlarda söz konusu olabilmektedir.
 
Binanın dönüşme zorunluluğunun olduğu ancak mevcut durumu ve mevcut imar durumuna göre elde edebileceği kazanımlara göre farklı uygulama seçenekleri oluşmaktaktır. Bu seçenekler firmaların yapacakları teknik çalışmaların ardından ortaya çıkartılmalıdır.