Kentsel Dönüşüm Dünyası

Tarih: 24.02.2023

Riskli Binalar Kesinlikle Tespit Edilmeli

Isparta'daki üzerinde bulunduğu fay hatlarını ve olası bir deprem için kentte alınabilecek önlemlerden bahseden SDÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Şahin, “6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremi yaşadık. Bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabii karada yaşanabilecek en büyük depremlerden bir tanesi dünya da. Isparta özeninde baktığımız zaman Türkiye'de 5 tane tektonik zom var. Bir tanesi Isparta Büklümü. Isparta Büklümü diye tanımladığımız bu tektonik yapı Dünyanın en genç daha oluşum kuşağına bağlı bir tektonik yapı. Bu aslında Atlas Okyanusu'ndan başlayıp Kuzey İtalya, Adriyatik'ten, Mora Yarımadası, Girit'in güneyi, Rodos, Fethiye'den itibaren Isparta- Fethiye- Burdur hattıyla devam edip daha sonra Sultan Dağları'na dönüp Kıbrıs yayıyla birlikte İskenderun Körfezi ve Doğu Anadolu fayıyla birleşen bir hat. Şimdi bu hattın oluşmasına neden Afrika levhası, Anadolu levhası altına dalmasıyla oluşan bir yapı. Dolayısıyla buradaki kubbemsi yapı, Isparta Büklümü diye tamamladığımız Kubbemsi yapı bu tektonik sürece bağlı olarak gerçekleşmekte. ”dedi.

Prof. Dr. Şahin Fethiye-Burdur fay hattı üzerinde bulunan Isparta'nın neden 1. dereceden deprem bölgesinde yer aldığını anlattı.

Isparta havzasını sınırlayan 3 diri fay hattı olduğunu da belirten Prof. Dr. Şahin, " Tabii en tehlikeli veya tehlike arz eden fay Fethiye- Burdur hattı. Isparta'yı etrafına baktığımız zaman, Türkiye diri fay haritasına baktığımız zaman, Isparta'nın havzasını sınırlayan üç tane fay var.

Bunlardan bir tanesi Bozanönü'nden başlayıp yine İstanbul yolundan Afyon tarafına gelip, Kayı Ovası'ndan Gölcük istikametine kadar devam eden bir fay.

Yine Savdan, Yakaören'e kadar devam eden ve Şehri Güneyden sınırlayan bir fay,

bir de Savdan Kayı Köyü'ne kadar, çevre yolunu takip ederek gelen bir fay.

Isparta açısından tehlike oluşturan faylar Burdur fayı, Davraz Çobanisa fayı olarak tanımlandı. Fakat Davraz fay zonu diye tanımladığımız birbirine paralel iki tane fay var. Bir diğeri de Aksu bindirmesi. Şimdi Aksu bindirmesi neden önemli? Çünkü yüzyıllardan beri Aksu bindirmesi üzerinde bir deprem oluşmadı. Aksu bindirmesi Türkiye'de var olan sismik boşluklardan bir tanesi. Şimdi sismik boşluktan kastımız ne? Şöyle örnekleyeyim.

Mesela pazarcı fayı bir sismik boşluktu. Çünkü 1513 yılından bu yana yani 510 deprem olmuyordu. Oysa onun güneybatısında Hatay'a doğru devam eden Amanos Fayı'nda 1852 'de deprem gerçekleşmişti. Pötürge'de ise 1905'te deprem gerçekleşmişti. Bu ikisinin arasındaki pazarcık fayı harekete geçmemişti. İşte bu harekete geçince Pazarcık segmenti kırdığında diğer saymış olduğum iki fayın da yırtılmasına yol açtı. Ve bu depremin büyük olmasının nedeni bu. Ve burada Aksu bindirmesi bu manada ya örnekleme anlamına baktığımız zaman burada uzun yıllardan beri yüzyıllardan deprem olmuyor. Bunu bu manada kesinlikle çalışmamız gerektiğini belirtmem lazım. " dedi.

Isparta'nın içerisinde bulunduğu fay hatlarının harekete geçmesiyle zemin büyütme yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Şahin, " Bizi ilgilendiren özetle Aksu bindirmesi, Davraz fay zonu ve Burdur fay hattı. Burada özellikle üzerinde durulması gereken Isparta'da zemin. Isparta'nın içerisinde büyük deprem yönetici fay olmamakla birlikte bu sözünü ettiğim faylarda meydana gelebilecek depremlerde zemin büyütmesi yüksek.

Dolayısıyla bizim Isparta'nın bütününü içine alan bir deprem planı hazırlamamız gerek ve o bütün binalarımızı tek tek deprem performans sitesine tabi tutup oluşacak verinin bu deprem master planı üzerine işlenmesi gerekiyor.

Ve bu işlendikten sonra riskli binalar kesinlikle tespit edilerek eğer onarlamayı, güçlendirilemeyecek düzeydeyse kesinlikle kentsel dönüşümle bunların kentsel dönüşüme tabii tutulması yani kısaca yıkılıp yeniden yapılması. Güçlendirilemeyecek olanları güçlendirilmesi zaten deprem performansı açısından herhangi bir risk teşkil etmiyorsa zaten o binalar için herhangi bir tehlike söz konusu değil demektir. " diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin, dün akşam saatlerinde merkez üssü Sütçüler olan depremi değerlendirdi Prof. Dr. Şahin, dün akşam saatlerinde merkez üssü Sütçüler olan depremi de değerlendirdi. Depremin Aksu bindirme hattında meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Akşam saatlerinde Aksu bindirmesi üzerinde yani Sütçüler olarak geçen ama bölgemizin tektonik kuşaklar üzerine Aksu bindirmesine yakın bir alanda, o hat üzerine 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Her ne kadar veriler kataloglarda görünmese de arkasından yine bir yani 1.2 büyüklüğünde iki tane daha artçısı meydana geldi o depremin.

Tabii bu şunu gösteriyor aslında buralar aktif. Diğer taraftan yine Yazıköy ve Yarıköy, Burdur fayının 1914 ve depremini etkilediği Burdur fayı üzerindeki Yazıköy ve Yarıköy civarında son günlerde mikro deprem aktivitesinin olduğunu gözlemliyoruz. Zaten Fethiye - Burdur hattına da baktığımız zaman o kırmızı bölgenin aslında ne kadar aktif olduğunu, ivme değerlerini ve aktivitenin yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.