Kentsel Dönüşüm Dünyası

Bina ve Zemin Performans Analizi

1 - KLASİK TAHRİBATLI YÖNTEMLE ( KAROT ALINARAK ) YAPILACAK BİLGİ AMAÇLI BİNA VE ZEMİN PERFORMANS ANALİZİ

Bina ve Zemin Performans Analizi raporu Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yapılması zorunlu tutulmayan ancak imkan varsa kullanılması önerilen bir çalışma türüdür. Deprem Risk Raporundan farklı olarak binadaki belirli katlardan hatta eğer mümkünse tüm katlardan ( bodrum ve otopark katları da dahil olmak üzere ) numune alınarak binanın statik projesi yardımıyla her katın deprem mukavemetinin belirlenmesine imkan tanır. Böylece varsa hasar alma ihtimali olan katlar / bölgeler yapılacak olan simülasyon çalışması ile net olarak belirlenir.

Numune alımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış Risk Tespit Firmamızın uzman saha ekibi tarafından yapılmaktadır. Alınan numunelerin değerlendirilmeleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi İnşaat ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri Öğretim Görevlilerinden oluşan proje ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Üniversite Kadromuz;

Prof . Dr. Zihni Mümtaz Hisarlı Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Eşref Yalçınkaya Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ethem Görgün Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Doç Dr. Hakan Alp Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Savaş Erdem İnşaat Mühendisliği Bölümü

KLASİK TAHRİBATLI YÖNTEM

Deney Adı

Bina Zemin Analizi Açıklama

Yapılan Projelerinin Kontrolü

Tarafınızdan temin edilecek projeler dikkate alınarak taşıyıcı sistemlerin anlaşılması, yapı alanlarının ve eleman sayılarının belirlenmesi, proje temini olursa veya olmaz ise yapının statik ve mimari rölövesinin çıkartılması

Schmidt Test Çekici Deneyi

Yapının belirlenen katlarındaki  kolonların %20 sinden schmidt deneyi (en az 12 adet) ve Perde sayısının %20 sinden schmidt deneyi (en az 6 adet)

Karot Numunesi

Yapının belirlenen katlarından 3 adet karot numunesi alımı

Kolonlarda Tahribatlı Yöntemle Donatı Tespiti ( Sıyırma )

Belirlenmiş katlardaki kolon sayısının % 5 'i kadar kolon sıyırma

Perdelerde Tahribatlı Yöntemle Donatı Tespiti ( Sıyırma )

Yapının belirlenmiş katlarından 1 adet kiriş sıyırma

Kolonlarda Tahribatsız Yöntemle Donatı Tespiti ( Röntgen )

Belirlenen katlarda sıyırma yapılmayan kolonların % 20 sinden kolon röntgen okuması

Perdelerde Tahribatsız Yöntemle Donatı Tespiti ( Röntgen )

Belirlenen katlarda sıyırma yapılmayan kirişlerin % 20 sinden kiriş röntgen okuması

Zemin Etüt

Sismik Zemin Etüdü

Yapılan Performans Analizinin Yapılanması

Tarafımızdan temin edilecek olan zemin raporları, statik ve mimari rölöveler-projeler ve karot-sıyırma-röntgen raporlarındaki veriler göz önünde bulundurularak 2018 Deprem Yönetmeliğine göre yapıların PROTASTRUCTRE programı ile yetkilendirilmiş mühendis tarafından ilgili analizlerin yapılması ve sonuçlarının ilgili kuruma rapor halinde sunulması

 

2 - JEOFİZİK YÖNTEMLERLE TAHRİBATSIZ YAPILACAK BİLGİ AMAÇLI KAPSAMLI BİNA VE ZEMİN PERFORMANS ANALİZİ

Risk analizi çalışmaları geniş çaplı olup sadece yapı incelemelerinden ibaret değildir. Aynı zamanda yapılaşmanın olduğu bölgenin detaylı zemin araştırmaları da yapılmalıdır.

Yapı ne kadar dayanıklı olursa olsun zeminden kaynaklanan problemlerde (Sıvılaşma, Taşıma Gücü Kaybı, Heyelan gibi) yapı hasar alacaktır. Bu nedenle yapı incelemeleri zemin araştırmalarından başlanmalıdır.

Klasik yapı analizi test yöntemlerinde bina yoğunluklu bir çalışma söz konusu olduğundan tamamlayıcı analizlere ihtiyaç duyulabilmektedir. Oysa JEOFİZİK YÖNTEMLERLE günümüz teknolojisini kullanarak yapılarda kolon , perde ve kirişlere hasar vermeden , hızlı ve güvenilir bir şekilde hem yapı hem de zemine yönelik analiz çalışmaları yapılabilir.
Kullanılan Jeofizik Yöntemlerle yapının;

 • Beton Dayanımı
 • Beton Dayanımı
 • Donatıların Yerleri , Büyüklükleri , Donatı Şekilleri
 • Donatılardaki Paspaylarının Tespiti
 • Yapının Temel Tipi ve Kalınlığının Tespit Edilmesi
 • Yapının Korozyon Durumunun Araştırılması
 • Bina ve Zeminin Rezonansının Belirlenmesi
 • Sismik Risk ve Tehlike Analizinin Belirlenmesi
 • Zemin Sınıfı ve Zemin Tabakalarının Fiziksel Parametre Değerlerinin Belirlenmesi imkanı sağlanmaktadır.

Özet olarak JEOFİZİK YÖNTEMLER mevcut tahribatlı yönteme alternatif olabilecek ancak aynı zamanda tamamlayıcı unsurlarıda içeren yapı kolon , kiriş ve perdelerine zarar vermeyen , modern , hızlı ve güvenilir bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.

JEOFİZİK YÖNTEMLER konusunda yapı üzerinde yapılan tüm çalışmalar bizzat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından yapılmakta , Jeofizik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Öğretim Görevlileri tarafından birlikte yorumlanmakta ve birlikte raporlanmaktadır. Hazırlanan raporlar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ya özel rapor formatında ilgili bina yönetimine teslim edilmektedir.

JEOFİZİK YÖNTEMLERLE KAPSAMLI BİNA VE ZEMİN PERFORMANS ANALİZİ
YAPILACAK İŞLEM İŞLEM AMACI AÇIKLAMA

 1. Yapısal Sistemin Kontrolü Yapısal Deprem Güvenliği Açısından Mevcut Durumun Tespiti Orijinal projeyle uyumsuzluk , burulma/ döşeme süreksizliği gibi yapısal düzensizlikler , zayıf kolon – kuvvetli kiriş ,vb. risk unsurlarının belirlenmesi
 2. Kolon , Kiriş ve Perdelerde Ultrasonik Sismik Ölçümler Beton Dayanımının Tespit Edilmesi Bodrum ve Çift Katlarda toplam kolon ve perde sayısının % 20 ‘sinde tarama yaparak Beton Dayanımının belirlenmesi
 3. Yüksek Frekanslı ( 2.6 GHZ ) Radar Ölçümleri Donatı ve Paspayı Tespiti Bodrum ve Çift Katlarda toplam kolon ve perde sayısının % 20 ‘sinde tarama yapılarak donatı sayısının ve çapının belirlenmesi
 4. Yüksek Frekanslı ( 2.6 GHZ ) Radar Ölçümleri Bina Temel Tipi ve Kalınlığının Belirlenmesi Bodrum Katta alansal tarama yapılarak temel tipi ve kalınlığının belirlenmesi
 5. Beton Özdirenç Ölçümü Yapı Donatı Korozyon Durumunun Araştırılması Bodrum ve Çift Katlarda toplam kolon ve perde sayısının % 20 ‘sinde tarama yapılarak yapı donatı korozyon durumunun belirlenmesi
 6. Zemin Etüdü Zemin Sınıfı ve Zemin Tabakalarının Fiziksel Parametre Değerleri Bina dışında ,en yakın boş arazide bir profil üzerinde P kırılma , MASW , ReMi ölçümleri yapılır. Zemin tabakalarının kalınlık ve sismik hız kesiti , zemin taşıma gücü , zemin sınıfı ve Vs30 değerleri tespit edilir.
 7. Bina – Zemin Rezonans Risk Analizi Bina ve Zeminin Rezonans Frekansının Tespiti Bina dışında bir noktada ve bina içinde 3 ayrı katta ( zemin , orta ve en üst ) mikrotremör ölçümü ve zemin yapı rezonans titreşiminin belirlenmesi
 8. Sismik Risk Analizi Zemindeki Deprem Tehlikelerinin hesaplanması Deterministik ve Probabilistik yaklaşımlarla yapının zeminindeki deprem riskinin belirlenmesi
 9. Raporların Hazırlanması Sonuçların Değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat ve Jeofizik Mühendisliği Öğretim Görevililerinden oluşan proje ekibi tarafından değerlendirmelerin yapılarak raporların hazırlanması


3 - JEOFİZİK YÖNTEMLERLE TAHRİBATSIZ YAPILACAK BİLGİ AMAÇLI HIZLI BİNA VE ZEMİN PERFORMANS ANALİZİ

Mevcut klasik ( karotlu ) sistem ve Kapsamlı Jeofizik Yöntemlere ihtiyaç duymayan ancak yinede bir fikir sahibi olmak isteyenler için daha ekonomik , hızlı ve tahribatsız olarak uygulanabilecek bir diğer yöntem olarak öne çıkmaktadır. Yine aynı şekilde çalışmalar bizzat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından yapılmakta , Jeofizik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Öğretim Görevlileri tarafından birlikte yorumlanmakta ve birlikte raporlanmaktadır. Hazırlanan raporlar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ya özel rapor formatında ilgili bina yönetimine teslim edilmektedir.


JEOFİZİK YÖNTEMLERLE TAHRİBATSIZ HIZLI BİNA VE ZEMİN PERFORMANS ANALİZİ


YAPILACAK İŞLEM

İŞLEM AMACI

AÇIKLAMA

Yapısal Sistemin Kontrolü

Yapısal Deprem Güvenliği Açısından Mevcut Durumun Tespiti

Orijinal projeyle uyumsuzluk , burulma/ döşeme süreksizliği gibi yapısal düzensizlikler , zayıf kolon – kuvvetli kiriş ,vb. risk unsurlarının belirlenmesi

Kolon , Kiriş ve Perdelerde Ultrasonik Sismik Ölçümler

Beton Dayanımının Tespit Edilmesi

Binanın toplam 5 perde ve kolonunda

Yüksek Frekanslı ( 2.6 GHZ ) Radar Ölçümleri

Donatı ve Paspayı Tespiti

Binanın toplam 5 perde ve kolonunda

Beton Özdirenç Ölçümü

Yapı Donatı Korozyon Durumunun Araştırılması

Binanın toplam 5 perde ve kolonunda

Yüksek Frekanslı ( 2.6 GHZ ) Radar Ölçümleri

Bina Temel Tipi ve Kalınlığının Belirlenmesi

Bodrum Katta alansal tarama yapılarak temel tipi ve kalınlığının belirlenmesi

Bina – Zemin Rezonans Risk Analizi

Bina ve Zeminin Rezonans Frekansının Tespiti

Bina dışında bir noktada ve bina içinde 3 ayrı katta ( zemin , orta ve en üst ) mikrotremör ölçümü ve zemin yapı rezonans titreşiminin belirlenmesi

Bu çalışma ile binanın bulunduğu noktada bina etkimesi ön görülen yer ivmesi seviyesinin % kaçını karşılayabildiği belirlenmektedir. Toplanan bilgilerin binanın genelinde geçerli olduğu kabul edilerek hesaplamalar yapılır.

Yukarıda detay iş akışlarını vermiş olduğumuz tüm analiz yöntemleri ayrı ayrı yada birlikte kullanılabilir şekilde hazırlanmıştır. Tüm analiz çalışmaları bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup 6306 sayılı kanun kapsamında talep edilen Risk Tespit uygulaması dışında yapılan bir analizi kapsamaktadır. 6306 sayılı kanun kapsamında talep edilen rapor,kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm süreçlerine başlamak için gerek duyulan daha az kapsamlı bir içeriğe sahip olan bir rapor olarak tanımlanmaktadır.