Kentsel Dönüşüm Dünyası

2/3 Çoğunlukla Karar Alınır
Kentsel Dönüşüm süreçlerinin başlayabilmesi için en önemli adım malikler arasında anlaşmaya varılarak kentsel dönüşüm yapılması konusunda karar alınmasıdır.
 
Sürecin bir sonraki aşamaya geçebilmesi için arsa payı üzerinden 2/3 çoğunluğun onayının alınması zorunludur.
 
Bu esnada maliklerin taleplerinin belirlenmesi ve firmalarla yapılacak olan görüşmelerde bilgi olarak sunulması oldukça fayda sağlayacaktır. Talepler ve firmalarca belirlenecek yenileme yöntemi sonucunda diğer aşamaya geçilir.
 
Karar aşamasının son adımı ise   çevre ve şehircilik bakanlığınca yetkilendirilmiş deprem risk raporu vermeye yetkili olan firmalarca binanın deprem risk raporunun hazırlanmasıdır.